Thirrje publike nga drejtoria e kulturës në Prishtinë

https://prishtinaonline.com/uploads/thirrje_publike-_2022_-2.pdf
https://prishtinaonline.com/uploads/udhezuesi_per_aplikim_thirrja_2.pdf
https://prishtinaonline.com/uploads/thirrje_publike-_2022_1.pdf
https://prishtinaonline.com/uploads/udhezuesi_per_aplikim_2022_1.pdf